हिमवर्षाव

Blogger Tricks

शनिवार, २३ मे, २०१५

.तन्नू वेडस मन्नू रिटर्न्स

.तन्नू वेडस मन्नू रिटर्न्स पाहिल्यावर पहिले काय केले तर परत
तन्नू वेडस मन्नू पहिला.
सिक्वेन्स हा मूळ सिनेमाच्या पेक्ष्या सरस बनू शकतो ही केवळ अंधश्रद्धा आहे असे वर्षोवर्ष माझी समजूत होती.
पण ती ह्यावेळी पार मोडीत निघाली .

Blogger Gadgets Widgets By My Blogger Tips